Del 1 Introduktion- hållbarhetsutmaningen. Med Cecilia Bratt

En introducerande föreläsning som ger en övergripande bild av den globala hållbarhetsutmaning vi står inför och om hur vi behöver ta oss an denna utmaning.
Del 2 Termodynamiska grunder för hållbarhet. Med Göran Broman

Termodynamiska grunder för förståelse och hantering av hållbarhetsutmaningen
Del 3 Hållbar produkt (PSS) Innovation. Med Göran Broman

Grunderna inom hållbar produktinnovation

(Vi ber om ursäkt för ljudstörningar de första minuterna)

-->
Blekinge Institute of Technology, 371 79 Karlskrona | Phone: 0455 - 38 50 00 | Responsible for this page: Peter Blaschke