Producerad av BTH under Creative Commons-licens
Längd: 2.07 min


Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona | Telefon: 0455 - 38 50 00 | Ansvarig för sidan: Peter Blaschke