Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Support

Learning Lab ansvarar för support gällande medieportalen. Följande personer kan kontaktas:

Peter Blaschke
E-post: peter.blaschke@bth.se
Telefon +46 455 38 51 44

Christina Hansson
E-post: christina.hansson@bth.se
Telefon +46 455 38 58 62