Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Hållbarhetsforum Blekinge
Spela presentationen

Hållbarhetsforum Blekinge är ett forum med syfte att stärka, fördjupa och kommunicera kunskap och kompetens samt stimulera till samarbete rörande strategisk hållbar utveckling inom Blekinge län.
Målgruppen för verksamheten är personer som arbetar med frågor rörande miljö och hållbar utveckling inom stat, kommun, landsting, näringsliv, högskola, organisationer samt övriga intresserade.

Läs mer här

Längd: 360 minuter
Visningar: 907
Tillagd: 2012-12-07 01:05:25