Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Berit Larsson -Lärande på hållbar väg
Spela presentationen

Lärande på hållbar väg - ny föreläsningsserie vid BTH
Frågor vi kommer att utgå ifrån inkluderar:
Vad ingår i god (och hållbar) utbildning?
Vad är utbildningen till för?
Kan högre utbildning som en särskild samhällsinstitution bidra till demokratisering och demokratiskt medborgarskap?
Hur kan vi lära oss att arbeta med, snarare än att försöka behärska, skillnader mellan individer och mellan olika grupper, och dessas tillhörande komplexitet?
Vilka kompetenser behöver vi som lärare, programansvariga och ledare inom högre utbildning för att den kan betraktas som god och hållbar? Och hur nyttjar vi dessa för att studenterna ska nå examensmålen?

Berit Larsson är fil.dr och lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har erfarenhet från undervisning på många olika nivåer inom skola, folkbildning och universitet. Hon är numera verksam inom GU:s Enhet för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.

Föreläsningen
"Ett delat rum"- om utmanande skillnader i undervisningens publika rum utvecklar utbildning uthålligt"

Berit Larsson utgår i sitt anförande ifrån sin bok Ett delat rum, där hon diskuterar bildning, demokrati, identitet och människors tillträde till offentligheten. Ett centrala tema är den komplexitet och de konflikter som följer av människors olikheter och som omöjliggör en identitetspolitik som vilar på föreställningen om fasta kategorier och koherenta stabila identiteter. Larsson reflekterar mot bakgrund av detta över relationen mellan kunskapsproduktion, demokrati och universitet och hur vi som universitetslärare kan medverka till att studenterna blir mer autonoma i tanke och handling.

Längd: 80 minuter
Visningar: 623
Tillagd: 2012-12-12 01:03:04