Här finns samtliga filmer för nertankning till egen server.


Du får använda filmerna enligt den creative commonlicens som vi angivit, läs mer om den här. Filerna som ligger här är *. mov-filer.

Vad är Google scholar
kap1.mov (44 Mb)

Att söka
kap2.mov (31 Mb)

Att tyda sökresultat
kap3.mov (27 Mb)

Styrkor och svagheter
kap4.mov (64 Mb)

 

Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona | Telefon: +46 455 - 38 50 00 | Sidansvarig: Peter Blaschke