Om det här lärobjektet

Detta är en kort guide / introduktion till Google Scholar. Den vänder
sig till studenter och andra som vill få kunskap om söktjänsten, och hur
man där relativt enkelt kan söka efter vetenskapligt material.

Producerad av:
Anna Wolke, Bibliotekarie, Högskolan i Kalmar
Christel Olsson, Bibliotekarie, Högskolan i Borås
Ola Hallqvist, AB audiola

creative common

Creative Commons License
För:
Nätverket Sökguiden under Creative Commons Licens.Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona | Telefon: +46 455 - 38 50 00 | Sidansvarig: Peter Blaschke